2021-09-19

Produkt regionalny jako element zrównoważonego rozwoju – Fasola „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca


W Dolinie Dunajca, dzięki wyjątkowo żyznym warunkom glebowym jakie daje pobliże rzeki, istotny element lokalnych upraw stanowi oryginalna fasola. „Piękny Jaś” – bo tak się nazywa – to produkt unikalny, między innymi z uwagi na wysoką zawartość magnezu oraz wyraźnie większą objętość niż standardowe odmiany.

To, co wyróżnia sam produkt to również długa tradycja oraz unikalne metody jego pozyskiwania, jak również lokalne umiejętności mieszkańców w jego wykorzystywaniu – głównie w sferze kulinarnej. To między innymi z uwagi na te czynniki „Piękny Jaś” został wyróżniony m.in. certyfikatem „Chroniona Nazwa Pochodzenia Unii Europejskiej”.

Walory tego produktu to jednak nie tylko wartości odżywcze, czy smakowe – stanowi on bowiem dobry przykład jaką rolę może odegrać certyfikowany produkt wysokiej jakości w zrównoważonym rozwoju lokalnego regionu.

 

Lokalna tradycja jako potencjał turystyczny

Miłośnicy dobrej kuchni na pewno docenią fakt, iż na bazie „Pięknego Jasia” lokalne gospodynie potrafią dokonać kulinarnych cudów. Produkt ten na stałe wpisał się bowiem w kulinarne tradycje regionu, stanowiąc niewątpliwie jeden z najkreatywniej wykorzystywanych składników lokalnych potraw. Pasztety z fasoli, kotlety, czy nawet fasolowe lody – to tylko nieliczne przykłady twórczej wyobraźni lokalnych miłośników nowych smaków, które mogą zachęcić okolicznych pasjonatów regionalnej kuchni.

 

 

Z fasolą ma również związek wiele lokalnych wydarzeń jak np. Święto Fasoli, które rokrocznie sprowadza do regionu wielu miłośników fasolowych potraw. Produkt ten stał się zatem elementem lokalnej kultury, która z uwagi na swoją unikalność, stanowi niewątpliwie istotny element regionalnego potencjału turystycznego. Biorąc pod uwagę troskę jaką do lokalnego dobrobytu przykłada idea Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich, trudno nie docenić roli jaką w tym procesie odgrywać może skutecznie wypromowany, wysokiej jakości produkt regionalny. Zwłaszcza wówczas, gdy staje się on częścią lokalnej tożsamości danego regionu.

 

Produkt regionalny a potencjał ekonomiczny

„Piękny Jaś” uprawiany jest na terenie 11 małopolskich gmin, w wielu lokalnych gospodarstwach. Dzięki wyjątkowej marce tego produktu, wspiera on również lokalny potencjał ekonomiczny otwierając szereg możliwości przed producentami. Ci gospodarze, którzy uprawiają tę fasolę, mogę bowiem korzystać z walorów marketingowych produktu, który skutecznie zaistniał w świadomości konsumentów, będąc rozpoznawalnym, chętnie wybieranym produktem regionalnym.

 

 

To pokazuje jak ważnym elementem – w kontekście rozwoju lokalnych regionów – może być rozwój i wsparcie dla certyfikowanych produktów wysokiej jakości. Ich powodzenie rynkowe to bowiem również szansa dla lokalnych mieszkańców, by rozwijać swoją pozycję ekonomiczną w oparciu o regionalne marki, które – poprzez wizerunkowy potencjał – przyczynić mogą się do rozwoju nie tylko poszczególnych producentów, ale i całego regionu: zarówno poprzez rozwój działalności rolniczej zorientowanej na dany produkt, a także m.in. zwiększenie zapotrzebowania na pracę przy procesach produkcji, wynikającego np. ze zwiększonego popytu na niego. Lokalność produktu gwarantuje również, że zysk z jego produkcji, a także konsumpcji w dużej mierze pozostaje w regionie, wspierając lokalne cele rozwojowe.

Przykład fasoli „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca pokazuje, że na skutecznie wypromowanym, tradycyjnym produkcie regionalnym skorzystać mogą – bezpośrednio, lub pośrednio – tak naprawdę wszyscy mieszkańcy lokalnego regionu.

 


A oto wypowiedzi lokalnych rolników/producentów
żywności wysokiej jakości

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości
rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Materiał w ramach kampanii pt.
„Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne – a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel./ fax: ( 0- 14) 66 53 737

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Materiał opracowany przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości"
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl  

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić