2021-09-17

3 korzyści wykorzystania systemów jakości żywności w procesie zrównoważonego rozwoju


Przejrzystość

Współczesny system żywnościowy nie jest wolny od wad – jedną z nich jest niewątpliwie brak świadomości dot. składu (często też pochodzenia) kupowanych przez nas produktów. System jakości żywności, za pomocą odpowiednich oznaczeń, pozwala nam na identyfikację jakościowych produktów, a także dokonywać wyborów konsumenckich w oparciu o pewne, sprawdzone dane. W ten sposób, poprzez świadome wybory, możemy decydować, których producentów i jakie metody produkcji pragniemy wspierać.

Droga do zrównoważonej przyszłości, to bowiem również droga indywidualnych wyborów. Wybierając „portfelem” możemy stać się istotnym wsparciem dla tych producentów, którzy oferują nam zdrową, bezpieczną i sprawdzoną żywność. Wybierając jednocześnie ofertę lokalnych producentów zyskujemy jeszcze większej przejrzystości – mając gwarancję tego, że kupowany przez nas produkt jest faktycznie wartościowy.

 

Dla dobra nas i naszego otoczenia

Zwiększenie zainteresowania konsumentów wobec produktów przynależących do systemów jakości żywności to również motywacja dla samych producentów, by dopasowywać swoje metody produkcji do wymagań systemu i certyfikować swoje produkty. Dzięki opłacalności tego procesu, lokalne produkty wysokiej jakości mogą stać się coraz częściej spotykanym elementem naszego systemu żywnościowego.

 

 

Myśląc o zrównoważonej przyszłości, trudno nie docenić procesu, w którym to sami producenci, dzięki zwiększonemu popytowi na certyfikowaną żywność, transformują własne metody produkcji do wymogów i standardów zrównoważonej przyszłości. Kupując lokalne produkty wysokiej jakości oraz zachęcając do ich zakupu, wszyscy możemy stać się częścią tej zmiany.

 

Wsparcie regionów i lokalnych tradycji

Element systemów jakości żywności stanowią również oznaczenia dot. produktów tradycyjnych i regionalnych. Pozwalają one jakościowym produktom na zachowanie unikalnej tożsamości, związanej z pochodzeniem, lub unikalną, tradycyjną metodą produkcji. Dzięki temu, oryginalne, lokalne dziedzictwo może być chronione przed fałszerstwem, dając konsumentom gwarancję, iż mają do czynienia z faktycznie unikalnym produktem, z którym kontakt może stanowić wyjątkowe doświadczenie.

 

 

Oznaczenia regionalne to również ważny element wsparcia lokalnych producentów. Dzięki możliwości faktycznej identyfikacji produktu pochodzącego z danego regionu, możemy przyczynić się – poprzez jego wybór – do wsparcia lokalnej produkcji, wspierając – tym samym – założenia strategii zrównoważonego rozwoju wsi, wzmacniając jednocześnie pozycję rynkową lokalnych producentów, a tym samym wpływać na rozwój dobrobytu swojego regionu. Produkty regionalne mogą również stanowić ważny element oferty turystycznej – dzięki ich wsparciu, skorzystać mogą zatem na tym nie tylko ich producenci!

 


A oto wypowiedzi lokalnych rolników/producentów żywności wysokiej jakości

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości
rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Materiał w ramach kampanii pt.
„Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne – a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel./ fax: ( 0- 14) 66 53 737

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Materiał opracowany przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości"
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl  

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić