2021-08-18

Słownik zrównoważonego rolnictwa – 4 ważne pojęcia


Bioróżnorodność

Odwołuje się do zróżnicowania życia na poziomie biologicznym, m.in. genów, gatunków oraz ekosystemów. W rolnictwie, przejawem zachowywania bioróżnorodności jest dbałość o zmienność uprawianych na roli gatunków roślin, z jednoczesnym ograniczeniem wpływu na zaburzanie otaczającego nas środowiska.

Lokalne ekosystemy to miejsce życia dla wielu gatunków dzikich stworzeń, dla których uprawa monokulturowa oznacza często degradację naturalnych siedlisk. Rolnictwo zrównoważone dba o bogactwo zasobów naturalnych, ograniczając do minimum negatywny wpływ na otaczający ekosystem, zachowując jego naturalne zróżnicowanie.

 

 

Ekoefektywność

W rolnictwie oznacza zdolność adaptacji gospodarstwa do funkcjonowania z jednoczesną dbałością o otaczające środowisko. Im większa ekoefektywność, tym mniejszy negatywny wpływ na degradację środowiskową posiada dane gospodarstwo. Stanowi ona ważny element idei zrównoważonego rolnictwa, dla którego gospodarowanie bez szkody dla środowiska stanowi jeden z głównych fundamentów rozwoju. Mniejsza szkodliwość wobec natury, to także mniejsza szkodliwość dla człowieka – to m.in. dlatego ekoefektywność produkcji rolniczej powinna być dla nas ważna.

 

Suwerenność żywnościowa  

Oznacza zdolność do zaspokojenia potrzeb żywnościowych mieszkańców danego terytorium w korelacji z lokalnymi zasobami produkcyjnymi. Głównie, termin ten odnosi się do danego państwa – jego zdolności produkcyjnej, a także poziomu jaki w jego zasobach żywnościowych stanowi produkcja zewnętrzna (żywność importowana). Ważną rolę w żywnościowej suwerenności odgrywa również zdolność kształtowania własnej, żywnościowej polityki przez mieszkańców danego terenu, w tym rozwój lokalnej, rodzimej i zrównoważonej produkcji. System suwerenny, to taki system, który w momencie ograniczenia dostępu do zasobów z zewnętrznych, „obcych” źródeł, jest w stanie nieprzerwanie funkcjonować, zaspokajając potrzeby żywnościowe mieszkańców np. danego kraju.

 

 

Płodozmian

To system gospodarowania ziemi uprawnej, którego element stanowi świadome planowanie następujących po sobie zmian gatunkowych, uprawianych roślin na wydzielonym obszarze. Zastosowanie odpowiedniej rotacji gatunkowej pozwala na zwiększenie żyzności gleby, a tym sposobem przyczynić się do poprawy wydajności plonów oraz ich jakości. Płodozmian odgrywa również istotną rolę w zapobieganiu chorobom roślin, jak również przyczynia się do ograniczania ilości chwastów na terenie uprawy. Zmianowanie to ważny element zrównoważonego rolnictwa prowadzący do zwiększania wydajności produkcyjnej gospodarstwa.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości
rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Materiał w ramach kampanii pt.
„Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne – a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel./ fax: ( 0- 14) 66 53 737

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Materiał opracowany przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości"
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl  

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić