2021-08-11

3 podstawowe praktyki zrównoważonego rolnictwa


Zmianowanie roślin uprawnych

Zmianowanie to podstawowy element płodozmianu, którego głównym elementem jest stworzenie jak najbardziej optymalnych warunków do rozwoju plonów. Jego stosowanie pozwala na redukcję wielu negatywnych efektów związanych z uprawą monokulturową tj.: pogorszenie struktury gleby, osłabienie odporności oraz rozwój chorób roślin, czy obniżenie jakości i wydajności plonów.

Stosowanie zaplanowanego ściśle procesu zmianowania, polegającego m.in. - dla przykładu - na uprawie roślin płytko korzeniących się po roślinach o głębokim systemie korzeniowym, pozwala glebie na regenerację, dając nam tym samym wiele pozytywnych korzyści przekładających się wyraźnie na jakoś uprawy oraz ochronę zasobów naturalnych.

 

Troska o dobrostan zwierząt

Etyczne podejście do warunków bytowania zwierząt hodowlanych to istotny aspekt zrównoważonego rolnictwa. Przyszłościowa produkcja żywności nie może bowiem wiązać się z ich cierpieniem – na co również zwraca uwagę coraz większa liczba konsumentów żywności.

 

 

Wbrew pozorom, zwierzęcy dobrostan w gospodarstwie to kwestia nie tylko etyczna, ma ona bowiem również istotny wpływ na status ekonomiczny producenta żywności. Zadbane i zdrowo odżywiane zwierzęta przekładać się mogą na lepszą jakość produktu odzwierzęcego, a tym samym na zwiększenie potencjału produktów na rynku. Obecny konsument – jak pokazują badania rynkowe – zwraca bowiem coraz większą uwagę na ich pochodzenie oraz jakość.

 

Rozsądne zarządzanie zasobami wodnymi

Pomimo licznego występowania w naturze, zasoby wodne nie są nieograniczone. Wysokie temperatury, czy bezśnieżne zimy to coraz częściej obserwowane zjawiska, wynikające z zachodzących zmian klimatycznych, które istotnie wpływają na fakt ograniczania naturalnych, wodnych zasobów. To dlatego tak ważnym jest, by zarządzać nimi w sposób świadomy.

 

 

Podstawowym aspektem takiego zarządzania jest bez wątpienia oszczędność – dbanie o sprawność urządzeń przesyłowych, czy ograniczenie parowania wody z gleby poprzez m.in. naturalne nawożenie, czy uprawę roślin ozimych, wykorzystujących wodę z zimowych opadów. Kolejnymi z praktyk: stosowanie upraw roślin odpornych na suszę, o mniejszych potrzebach wodnych, jak również wykorzystanie oszczędnych systemów nawadniania tj. minizraszacze, czy nawadnianie kropelkowe.

Dzięki tym i wielu praktykom – rolnik może mieć istotny wpływ na zarządzanie zasobami wodnymi w gospodarstwie, a tym samym przyczyniać się do zmiany paradygmatu produkcji rolniczej, w lokalnym otoczeniu.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości
rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Materiał w ramach kampanii pt.
„Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne – a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel./ fax: ( 0- 14) 66 53 737

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Materiał opracowany przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości"
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl  

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić