2021-08-03

3 korzyści wyboru lokalnych produktów dla rozwoju wiejskiej ekonomii


Lokalny obieg pieniądza

Wybór konsumencki pomiędzy lokalnym, a zagranicznym produktem to wybór, który ma niezwykle istotny wpływ na kształt przyszłość lokalnych regionów. Jest on szczególnie ważny w kontekście możliwości rozwoju, zwłaszcza gospodarek wiejskich, w których np. rodzima produkcja rolna stanowi najczęściej dominujące źródło dochodu.

Koncentrując swoje wydatki na lokalnych zakupach, możemy mieć większą pewność, że wydane przez nas środki również trafią w przyszłości do lokalnych producentów, lub usługodawców, zaś pobierane z nich podatki zasilą lokalny budżet. Dla mieszkańców wsi to duża szansa na rozwój oraz partycypowanie w ekonomii przyszłości.

 

Zapobieganie ekonomicznemu wykluczeniu

Dostęp do pracy i ograniczenie ekonomicznego wykluczenia to jeden z celów, jaki stawia przed sobą Unia Europejska w kontekście realizowania koncepcji Zrównoważonego Rozwoju. Wsparcie, promocja i rozwój lokalnej produkcji oraz zachęcanie do wyboru lokalnych produktów to bowiem istotna szansa zwiększenia lokalnego zapotrzebowania na pracę, a tym samym umożliwienie mieszkańcom wykluczanych ekonomicznie regionów na podjęcie zatrudnienia.

 

 

Ważną rolę w tym zadaniu pełni m.in. produkcja żywności. Dzięki zwiększeniu popytu na lokalną żywność, przyczyniamy się bowiem do rozwoju lokalnych ośrodków produkcyjnych, wspierając, tym samym, tworzenie nowych miejsc pracy. Mając na uwadze fakt, iż większość ekonomicznych działań inwestycyjnych koncentruje się głównie w dużych ośrodkach miejskich, powodzenie lokalnej produkcji może odegrać, bez wątpienia, istotną rolę w zachowaniu potencjału i tożsamości wsi, w nadchodzącej przyszłości.

 

Inwestycja w kapitał ludzki

 

 

Drenaż kompetencji, zwłaszcza wykształconych, młodych osób, to problem, który coraz bardziej odciska piętno na obecnej problematyce wsi. Ograniczone możliwości rozwoju towarzyszące terenom wiejskim to często powód poprzez który młodzi ludzie, urodzeni na wsi, opuszczają wiejskie ośrodki szukając innych miejsc do życia.

Choć małe ośrodki podmiejskie stanowią coraz atrakcyjniejsze i chętniej wybierane miejsce do zamieszkania, szacuje się, że 1/3 polskich wsi to wsie schyłkowe, których istotnym problemem staje się proces wyludnienia. Prowadzi to często do zacierania tradycyjnej, wiejskiej tożsamości, która stanowi bez wątpienia istotne bogactwo kulturowe. Dzięki wsparciu tradycyjnych, lokalnych produktów, dajemy wsi oraz jej mieszkańcom szansę na partycypowanie w procesach ekonomicznych, a tym samym możliwości rozwoju i zachowania rodzimego dziedzictwa, również jako waloru ekonomicznego. Jeśli chcemy uchronić tradycyjną wieś od zapomnienia – lokalne produkty i ich potencjał to ważny czynnik do realizacji tego zadania, który powinniśmy mieć na uwadze.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości
rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Materiał w ramach kampanii pt.
„Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne – a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel./ fax: ( 0- 14) 66 53 737

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Materiał opracowany przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości"
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl  

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić