2021-08-01

2 istotne powody dla zachowania bioróżnorodności w rolnictwie


Wydajność upraw

Degradacja jakości gleby to jeden z głównych, negatywnych efektów jaki nieodłącznie towarzyszy stosowaniu upraw monokulturowych. Brak odpowiedniej dywersyfikacji gatunkowej na obszarze uprawnym może prowadzić finalnie do erozji zapasów mineralnych gleby, jak również przyczynić się do przenikania do niej chemicznych zanieczyszczeń związanych z intensyfikacją stosowania sztucznych nawozów na podupadającej stopniowo uprawie.

Dlaczego powinniśmy zwracać na to uwagę? Degradacja gleby to również zmniejszenie jej wydajności, a co za tym idzie – ograniczenie zasobów żywnościowych, które możemy pozyskać na danym terenie uprawnym. Obniżając jakość gleby w skali globalnej doprowadzamy, tym samym, sukcesywnie do zachwiania bezpieczeństwa naszego systemu żywnościowego.

 

 

Dzięki zachowaniu odpowiednich zasad, tj. np. zastosowanie odpowiednich proporcji w zmianowaniu gatunków na obszarze uprawnym, zrównoważone uprawy skoncentrowane na bioróżnorodności pozwalają ograniczyć negatywny wpływ rolnictwa na glebę, dając nam tym samym obfitsze plony, a także zdrowszą i lepszej jakości żywność. Warto o tym pamiętać, gdy stajemy przed wyborem pomiędzy kupnem produktu z uprawy masowej, a tej lokalnej.

 

Równowaga w naturze

Ograniczanie bioróżnorodności środowiskowej ma wpływ nie tylko na nas. Zaburzony przez rolnicze monokultury ekosystem, stanowi również zagrożenie dla innych, żyjących naturalnie gatunków. Rolnicza ekspansja tzw. mega-upraw przemysłowych to często wyrok śmierci dla polnych insektów, czy gryzoni, a także wszystkich gatunków dla których stanowią one pożywienie.

Zanikanie, tym samym, naturalnych siedlisk wielu rodzimych gatunków, to możliwość ekspansji dla innych, często bardziej inwazyjnych, które stanowić mogą zagrożenie nawet dla samych upraw.

 

 

Intensywniejsze zastosowanie sztucznych środków ochrony roślin, których wymaga większa uprawa, prowadzi również do osłabiania lub uśmiercania wielu istotnych dla rolnictwa gatunków – wśród nich m.in. bardzo ważnych dla nas, dzikich zapylaczy. Warto również zauważyć istotną rolę drobnych drapieżników, których żerowanie na terenach rolnych jest również ważne m.in. dla bezpieczeństwa uprawnych zasobów.

Od dawna, dużej części tych gatunków udało się zaadaptować do bytowania na tradycyjnych obszarach rolniczych. To dlatego ważnym jest, by wspierać lokalną produkcję, która daje im szansę przetrwać w korzystnej równowadze pomiędzy człowiekiem a naturą. Dzięki lokalnej działalności rolniczej, wiele dzikich gatunków odnalazło bowiem łatwo-dostępne źródło pokarmu, przyczyniając się tym samym do ekspansji innych, zwiększając ich liczebność, a także budując naturalny, zrównoważony i samoregulujący się ekosystem funkcjonujący w symbiozie z ludzką działalnością. Jeśli chcemy pozwolić im trwać – wsparcie lokalnego rolnictwa to ważny aspekt na który powinniśmy zwracać uwagę.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości
rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Materiał w ramach kampanii pt.
„Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne – a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

 

 

 

 

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel./ fax: ( 0- 14) 66 53 737

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Materiał opracowany przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości"
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl  

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić