2021-07-17

3 ważne powody by kupować lokalnie, w kontekście zrównoważonego rozwoju


Zachowanie dziedzictwa wsi

Swojskie smaki, lokalne receptury przekazywane przez pokolenia, czy rodzime tradycje, które czynią wieś niepowtarzalną – to do nas należy odpowiedzialność za zachowanie tych wszystkich elementów wiejskiej tożsamości. To nasze codzienne wybory konsumenckie mają bowiem istotny wpływ na to jak wyglądać będzie przyszłość lokalnej ekonomii.

Dzięki wsparciu lokalnych producentów, mogą oni rozwijać swoją rodzimą ofertę oraz ugruntować silniejszą pozycję na rynku, dzięki czemu ich tradycyjne wytwórstwo ma szansę stać się stałym elementem lokalnego krajobrazu rynkowego, a przy tym istotną przestrzenią dla zachowania lokalnego, wiejskiego dziedzictwa.

Coraz częstsza obecność sieciowych (często zagranicznych) podmiotów na lokalnych rynkach, jest bowiem istotnym zagrożeniem dla rodzimych producentów, których zdolność do eksponowania swojej oferty na rynku jest często bardziej ograniczona. To dlatego ważnym jest, by pamiętać o nich, planując kolejne zakupy!

 

 

Wsparcie lokalnego rozwoju

Zakupy lokalne to nie tylko wsparcie dla producentów, lecz także istotny wpływ na rozwój lokalnego regionu. Dokonując ich w swojej okolicy możemy mieć większą pewność, że pieniądze wydane na zakupy staną się elementem lokalnego obiegu, zasilając kolejne lokalne inicjatywy. Pieniądze, które trafią do lokalnych producentów gwarantują również, iż płacone przez nich podatki od dochodu zasilą budżet naszego regionu, a co za tym idzie, staną się istotnym bodźcem przyszłego rozwoju.

Myśląc o rozwoju zrównoważonym, w kontekście wsi, trudno nie zauważyć istotnej roli, jaką odgrywać mogą w tym procesie lokalni producenci. Zapobieganie ekonomicznemu wykluczeniu, które stało się jednym z priorytetów zwolenników zrównoważonej przyszłości, może bowiem stać się wizją bardziej realną, jeśli weźmiemy pod uwagę wpływ, jaki na rozwój zatrudnienia może mieć m.in. rozwój lokalnego rolnictwa. Przyszłość zrównoważona, to bowiem przyszłość lokalnych gospodarek, na których kształt – jako konsumenci – mamy nieodzowny wpływ.

 

Przyszłościowy system żywnościowy

Światowy transport żywności to istotny i niechlubny element globalnej emisji dwutlenku węgla. Poprzez długotrwały transport, przyczynia się on również do marnotrawienia znacznych zasobów żywności, która często ulega uszkodzeniu w trakcie przewozu, zanim jeszcze trafi na rynek. Lokalna produkcja żywności to możliwość odwrócenia tej tendencji.

 

 

Wsparcie rodzimych producentów to bowiem otwarta droga do reorientacji systemów żywnościowych na takie, które uwzględniają krótkie łańcuchy dostaw oraz formowanie się zamkniętych, samowystarczalnych obiegów gospodarczych. Dzięki takiemu podejściu możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, a także zapewnić sobie gwarancję żywnościowego bezpieczeństwa.

Zrównoważona przyszłość jest lokalna. Jeśli chcesz, by stała się nam bliższa, wybieraj lokalnych producentów!

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości
rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Materiał w ramach kampanii pt.
„Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne – a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel./ fax: ( 0- 14) 66 53 737

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Materiał opracowany przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości"
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl  

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić