2021-07-12

3 podstawowe korzyści koncepcji zrównoważonego rozwoju wsi


Czyste środowisko dla lepszej przyszłości

Rozwój zrównoważony, to rozwój, który uwzględnia nie tylko teraźniejsze i przyszłe potrzeby mieszkańców danych obszarów, lecz także lokalne, środowiskowe uwarunkowania, które im towarzyszą.

To ważne, aby pamiętać, iż naturalne zasoby, takie jak: powietrze, woda, czy gleba, stanowią również wartość ekonomiczną, a same w sobie bywają nieodłączonym elementem rozwoju lokalnych gospodarek. Rodzima produkcja żywności, czy lokalna oferta turystyczna, to często istotne obszary ekonomicznej działalności lokalnych mieszkańców. To dlatego ważnym jest, by zarządzać nimi w sposób świadomy, mając na uwadze fakt, iż nie są one nieograniczone oraz ulegać mogą degradacji.

 

 

Zrównoważony rozwój oraz jego metodologia w różnych obszarach działalności, otwiera drogę do budowy gospodarki zharmonizowanej z lokalnym (i nie tylko) środowiskiem. Dzięki świadomemu zarządzaniu oraz optymalizacji wykorzystania zasobów możemy kreować lokalny rozwój z pewnością, iż jego efekt będzie również korzyścią dla przyszłych pokoleń.

 

Zdrowa i bezpieczna żywność z korzyścią dla wszystkich

Produkcja rolna to – jak wspomnieliśmy – często fundament lokalnej działalności ekonomicznej. Koncepcja zrównoważonego rozwoju zwraca uwagę na ten istotny obszar oraz kreuje dla niego istotną rolę w kształtowaniu przyszłości lokalnych gospodarek. Dzięki wsparciu lokalnej produkcji oraz zwiększaniu konsumenckiej świadomości nt. walorów lokalnej żywności, przyczynia się do wsparcia rodzimych producentów oraz przekształcania systemów żywnościowych na takie, które uwzględniają wykorzystanie wysokiej jakości, zdrowej, rodzimej żywności.

Dzięki m.in. skupieniu na skracaniu łańcuchów dostaw, reorientując je głównie na lokalną produkcję, przyszłość zrównoważonego rozwoju stanowi bez wątpienia szansę dla małych gospodarstw na zwiększenie udziału w procesach gospodarczych, a tym samym przyczynić się może do rozwoju dobrobytu mieszkańców wsi oraz lokalnych ekonomii.

 

 

Inwestycje w ludzi

Aktywizacja mieszkańców wsi, wsparcie dla rodzimej przedsiębiorczości, rozwój edukacji, czy inicjatywy mające na celu wzmacnianie lokalnej kooperacji – wsparcie tych aspektów w inicjatywach zarówno państwowych jak i europejskich pokazują, iż istotny filar w strategii przyszłości zrównoważonego rozwoju stanowi człowiek i jego dobrostan.

Pro-rozwojowe działanie w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury, czy poszerzanie dostępu do usług cyfrowych dla mieszkańców wsi, stanowi istotny element rozwoju wizji aktywnej przyszłości lokalnego dobrobytu, w której zapobieganie społecznemu i gospodarczemu wykluczeniu jednostek stanowi wyraźny priorytet. Przyszłość zrównoważonego rozwoju, to bowiem przyszłość nowych możliwości, dla wszystkich.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości
rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Materiał w ramach kampanii pt.
„Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne – a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel./ fax: ( 0- 14) 66 53 737

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Materiał opracowany przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości"
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl  

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić