2021-09-24

4 oznaczenia żywności wysokiej jakości, które warto znać


Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Wybierając ten produkt masz pewność, że masz do czynienia z tradycyjnym produktem rolnym, lub środkiem spożywczym. Aby móc korzystać z tego oznaczenia musi on spełniać kilka wymagań, dających konsumentowi gwarancję obcowania z produktem o specyficznym charakterze. Jego tradycyjny charakter może wynikać m.in. ze specyficznego sposobu wytwarzania, unikalnego, tradycyjnego składu, czy powstawania w oparciu o tradycyjne surowce. Ważnym elementem jest również wymóg posiadania cechy, lub zespołu cech odróżniających go od innych produktów w tej samej kategorii, np. powstając w unikalnym środowisku geograficznym.

O Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność zabiegać mogą tylko grupy producentów wobec produktu, który wytwarzany jest conajmniej od 30 lat. Sprawia to, że tradycyjny, unikalny produkt w ramach tego oznaczenia, może być wytwarzany przez wszystkich zainteresowanych producentów którzy przejdą proces certyfikacji.

 

Chroniona Nazwa Pochodzenia

Oznaczony w ten sposób produkt daje konsumentom gwarancję swojego pochodzenia. Może to być m.in. lokalny produkt regionalny, powstawać w konkretnym miejscu, lub – w wyjątkowym przypadku – kraju. Aby uzyskać to oznaczenie na produkcie, musi on charakteryzować się m.in. nazwą odwołującą się do regionu, czy miejsca pochodzenia.

Poza samą nazwą, produkt z symbolem ChnP musi być pozyskiwany i przetwarzany na ściśle określonym obszarze geograficznym. Wymaganym jest, by cały proces produkcji odbywał się właśnie w ramach wskazanej lokalizacji, dając jednocześnie konsumentom możliwość identyfikacji rodzimych produktów, czy też tych, pochodzących ze specyficznych regionów.

Jakość produktów ChnP często związana jest właśnie ze specyfiką regionu, np. ukształtowania terenu, czy jakości gleb. To dlatego tak ważnym jest, by ich pochodzenie było łatwo identyfikowalne dla uczestników rynku.

 

Chronione Oznaczenie Geograficzne

Również oznacza produkt pochodzący z danego obszaru geograficznego, miejsca – lub wyjątkowo – państwa. Jego związek z danym regionem nie musi być jednak tak ścisły jak w przypadku Chronionej Nazwy Pochodzenia. Wystarczy, że na danym obszarze wykonanywana jest co najmniej jedna z faz wytwarzania tj. produkcja, czy przetwarzanie.

Wyrób ten powinien mieć silny związek z miejscem pochodzenia jednak jego cechy nie muszą bezpośrednio wynikać ze specyfiki regionu jak np. warunków przyrodniczych, czy kulturowych.

 

Produkt ekologiczny (Euroliść

Ten przyznawany przez Komisję Europejską znak pozwala zidentyfikować produkty ekologiczne, które spełniają restrykcyjne wymogi dot. jakości i procesu produkcji. Wybierając wyroby z „zielonym liściem” możemy być pewni, że 95% ich składników kwalifikuje się jako ekologiczne (tę definiują unijne kryteria). Produkt opatrzony tym znakiem nie może zawierać w sobie również jakichkolwiek organizmów modyfikowanych genetycznie.

Producenci ubiegający się o możliwość oznaczania produktów Euroliściem muszą przejść wymagający proces certyfikacji, co sprawia, że wybór produktu z tym znakiem, daje nam gwarancję tego, iż wybrany produkt powstał w zgodzie z naturą, a także jest bezpieczniejszy zarówno dla nas jak i naszego otoczenia. Choć zwykle produkty ekologiczne kosztują więcej, pamiętajmy, że korzyści płynące z ich konsumpcji to nie koszt, a inwestycja – w swoje zdrowie i dobro naszego środowiska.

 


A oto wypowiedzi lokalnych rolników/producentów żywności wysokiej jakości

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości
rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Materiał w ramach kampanii pt.
„Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne – a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel./ fax: ( 0- 14) 66 53 737

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Materiał opracowany przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości"
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl  

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić